Uczestnicy Studiów

Holistyczne Studia Transpersonalne skierowane są przede wszystkim do profesjonalistów zajmujących się doradztwem osobistym i zawodowym, coachów, terapeutów, psychologów, pracowników ośrodków doradczych i socjalnych, mediatorów i leaderów grup.

Pod pewnymi warunkami (po odbyciu indywidualnej rozmowy) studia otwarte są również dla osób szukających możliwości osobistego rozwoju: nauczenia się jak pomagać nie szkodząc, pytających jak poddać się działaniu intuicji lub szukających poprawy relacji z partnerem, w rodzinie lub w pracy.

Uczestnicy studium zdobędą nie tylko wiedzę związaną z psychologią transpersonalną i innymi dziedzinami wiedzy transpersonalnej. Otrzymają też pomoc w odniesieniu do własnych relacji osobistych i zawodowych.


Uczestnikami Studiów mogą być:

Psychoterapeuci, terapeuci, lekarze, uzdrowiciele
szczególnie o orientacji holistycznej i psychosomatycznej, osoby pracujące z ludźmi w kierunku poprawy szeroko rozumianego samopoczucia.
Doradcy i coache
psychologowie, doradcy w firmach, pracownicy firm i ośrodków doradczych, pracownicy socjalni, mediatorzy, prawnicy, księża, pastorzy.
Managerowie i kierownicy
osoby sprawujące zarządzanie w firmach i instytucjach, zarządzające grupami osób, dyrektorzy szkół, domów dziecka, przedszkoli, ośrodków opiekuńczych i doradczych.
Pedagogowie
wszystkie zawody związane z wychowaniem i kształceniem, pomocą rodzinie, doradztwem socjalnym.
Artyści
osoby poszukujące metod zwiększenia kreatywności i realizacji potrzeby tworzenia poprzez uwolnienia od twórczych blokad oraz uczuć takich jak: pustka, wypalenie, depresja, niemoc, lęk.
Osoby prywatne
zainteresowane rozwojem osobistym, poprawą relacji partnerskich i innych, zdobyciem osobistych wglądów i lepszym zrozumieniem sił mających wpływ na relacje, interakcje, awersje i przyciąganie w rodzinach.

Dotychczasowe doświadczenia transpersonalnych zajęć prowadzonych przez Instytut Nelumbo w licznych grupach Restartingu, Mandali Systemowych® i warsztatowych pokazały, że dzięki udziałowi w zajęciach wiele osób doświadczyło całkowitego uwolnienia od blokad i lęków, odkryło na nowo swoją drogę zawodową lub pozbyło się problemów zdrowotnych czy finansowych.

polski