Zakres Studiów Transpersonalnych

Certyfikat w dziedzinie nauk transpersonalnych to czterosemestralny program, który oferuje praktyczne podstawy pracy terapeutycznej oraz teoretyczne podstawy wiedzy z zakresu filozofii, psychologii i medycyny transpersonalnej.

Certyfikat Studiów Transpersonalnych zapewnia rzetelną, zgodną z najnowszymi odkryciami, badaniami i doświadczeniami wiedzę z zakresu holistycznego widzenia człowieka i świata


Program Studiów:

– Zapewnia ogólną wiedzę z zakresu teorii i praktyki psychologii transpersonalnej.
– Przygotowuje studentów do stosowania zasad, teorii i praktyk psychologii transpersonalnej w życiu osobistym i zawodowym.
– Zapewnia studentom bezpośrednie doświadczenia transpersonalne, aby ucieleśniały ich naukę oraz wspierały mądrość, zdrowie i bycie całością.
– Inspiruje studentów do dalszego kształcenia w zrozumieniu koncepcji mądrości świata, jego piękna, różnorodności i głębokiej świadomości ekologicznej.

Dwuletnie Studia Transpersonalne prowadzone są przez doświadczonych trenerów, terapeutów i coachów, którzy w swojej praktyce wykraczają poza ramy wąsko rozumianej psychiki.

Oto słowa założycielki szkoły, dr Izabeli Kopaniszyn:

Słowo „psychologia” traktuję zgodnie z jego pierwotnym znaczeniem, rehabilitując je i przywracając należne mu miejsce w języku. Psyche oznacza „duszę”, zaś -logia to wiedza, od «logos» oznaczającego „słowo”. Psychologia jest zatem i być powinna nauką o duszy, wiedzą o wnętrzu człowieka.

Tymczasem w akademickiej zachodniej psychologii dawno porzucono dociekanie tego, co naprawdę dzieje się w subiektywnym doświadczeniu człowieka oraz odrzucono fenomenologię poznania (czego nie musi wstydzić się aż tak bardzo na przykład filozofia a nawet socjologia czy fizyka kwantowa). Moim zdaniem takie podejście degraduje człowieka do biologicznej maszyny.

W Szkole Psychologii Transpersonalnej będziemy stopniowo przybliżać adeptom szeroką i działającą w praktyce wiedzę z obszarów pomijanych na kursach uniwersyteckich, choć niewątpliwie wartych poznania i zastosowania w życiu codziennym. Będziemy przede wszystkim doświadczać Kim naprawdę Jesteśmy, poza narzuconymi nam rolami i przekonaniami. Takie rozpoznanie sprawia, że nie ma dłużej przeszkód w radowaniu się obecnością na tej pięknej Planecie.

Do udziału w szkole zapraszamy przede wszystkim praktyków pracy z ludźmi: terapeutów, lekarzy, socjologów, ayahuasceros, psychologów, pedagogów.

Ale także osoby, które pragną spojrzeć z innego niż dotychczasowy poziomu poznania na swoje doświadczenia, gotowych do pójścia dalej, poza ramy i programy oferowane przez kulturę „symulakrów”.


Proces rekrutacji

Studenci ubiegający się o Certyfikat muszą przejść formalny proces rekrutacji. Obejmuje on rozmowę kwalifikacyjną oraz udokumentowane wykształcenie wyższe lub średnie uzupełnione o kwalifikacje do pracy z ludźmi.

Studenci, którzy przejdą podstawowy proces kształcenia (dwuletnie studium) będą mogli ubiegać się o udział w szczegółowym (rocznym) programie certyfikacji w zakresie: psychologii transpersonalnej, transformacyjnego life coachingu lub transpersonalnego konsultanta zdrowotnego po ukończeniu studiów.

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: nelumbo.institute@gmail.com


Ramowy program szkoły skupiać się będzie na:

I. Pracy i terapii własnej.
II. Wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu psychologii transpersonalnej.

I. Praca własna przewidziana jest jako około jedna trzecia wszystkich zajęć i obejmuje:

 • psychoterapię grupową
 • sesje świadomego oddychania, w tym oddychanie holotropowe
 • regularne wypełnianie kwetionariuszy
 • pracę z Enneagramem
 • prowadzenie terapii pod superwizją
 • ceremonie Ayahuasca

II. Wiedza teoretyczna i jej praktyczne zastosowania obejmują:

 • wprowadzenie do teorii i badań transpersonalnych
 • transpersonalną ekspresję twórczą
 • stadia rozwoju osobowego i teorie oraz diagnozę osobowości
 • matryce perinatalne
 • kryzysy i ich potencjał rozwojowy
 • teorie pól wiedzących
 • podstawy nowej fizyki
 • podstawy holistycznej wiedzy ayurwedyjskiej i medycyny chińskiej
 • podstawy psychosomatyki
 • podstawy gnozy
 • podstawy wiedzy wedyjskiej
 • podstawy buddyzmu
 • filozofię transpersonalną w zarysie

Pełen zakres badań Studiów Transpersonalnych obejmuje:

Poznawanie zasad działania algorytmów rzeczywistości („interfejs” a „html”)
Rozeznanie co do różnych poziomów zapisu matryc informacyjnych (kody osobiste, rodzinne, narodu, planety, węzły karmiczne itp.)
Obserwację działania interakcji w systemach: rodzinnych, biznesowych, osobowości, zdrowia, narodu oraz globu (homeostaza, emergencja, feedback itp.)
Działanie w obszarze systemu i „sumienia rodziny”, kody przodków (wolność vs. przynależność)
Poznanie duchowych granic wolności (odpowiedzialność)
Etyczne aspekty pracy terapeutycznej
Doświadczanie synchroniczności (podstawowe siły i oddziaływania: sny, liczby, intuicje, zdarzenia, słowa itp.)
Diagnozowanie osobowości na podstawie obserwacji (Enneagram, ustawienia)
Rozpoznanie sposobów samoorganizowania się struktur
Podstawy kontaktu z intuicją i Wyższym Ja (metody wyłączania „gadacza”, słuchanie i obserwowanie znaków)
Porządki „sukcesu” i „porażki” (programowanie doświadczeń)
Własne diagnozy prowadzone przez studenta pod superwizją.

W ramach Studiów zostanie także omówione pomaganie – jego zasady i granice oraz współ-odczuwanie i jego granice.

Porządek wszechświata będzie ukazany poprzez paradoks zmiany: zasadę, że zmiana możliwa jest tylko przez akceptację.

Studenci będą mogli ćwiczyć swoją zdolność wychodzenia poza definicje „dobra” i „zła”.

Ważną częścią studium są skuteczne metody i praktyczne ćwiczenia pomagające w zrelaksowaniu się, odsunięciu „siebie” na bok oraz byciu prowadzonym przez Większą Siłę.

polski