Dołącz do podróży przez
transpersonalne rejony umysłu
razem z dr Izabelą Kopaniszyn.

Ten kurs skierowany jest dla Ciebie
w szczególności jeśli możesz zaliczyć się
do którejś z poniższych kategorii:


Jeśli nie odnajdujesz siebie w żadnej z powyższych kategorii
– u nas znajdziesz dla siebie przestrzeń tak czy inaczej.

 

Dotychczasowe doświadczenia transpersonalnych zajęć
prowadzonych przez Instytut
Nelumbo w licznych grupach
Restartingu®, Mandali
Systemowych® i innych warsztatów
pokazały, że dzięki udziałowi
w zajęciach wiele osób:


doświadczyło całkowitego uwolnienia od blokad i lęków
zyskało moc i odwagę, by samodzielnie kreować swoją rzeczywistość
odkryło na nowo swoją drogę zawodową
pozbyło się problemów zdrowotnych
pozbyło się problemów finansowych

Holistyczne Studia
TranspersonalneCo zyskujesz?


Poznaj
prowadzącego:

dr Izabela Kopaniszyn (Easy Grace)

Założycielka Instytutu Nelumbo. Pasjonatka nieograniczonej świadomości. Psychoterapeutka, psycholog transpersonalna, socjolog, coach holistycznego życia i zdrowia. Psychonautka i podróżniczka, pisarka i poetka. Uwielbia „znikanie” w intymnym kontakcie z przyrodą, w Wiecznym Teraz. Jest autorką książki: „Ja czyli kto? O ego i superego jako wirusach systemu operacyjnego człowieka i o kilku skutecznych sposobach wyzwolenia się z choroby ja” oraz licznych artykułów w prasie i internecie.

Należy do psychoterapeutów, łączących pracę terapeutyczną z jednostkami, parami, rodzinami i dużymi grupami. Bliskie są jej nurty antypsychiatryczne (Foucault, Sas, Laing, Rogers) oraz te, które uważają (jak Jung, Mindell, Samuels czy filozofie Wschodu), że naszego wewnętrznego „ja” nie da się oddzielić od świata, gdyż świat jest zawsze odbiciem rzeczywistości „ja”.

Jest autorką metody terapii szybkich zmian w niezakłóconych stanach świadomości, zwanej Restartingiem®. Regularnie prowadzi spotkania z Mandalami Systemowymi®, będącymi jej autorską kontynuacją dorobku Berta Hellingera. Stosuje także techniki regresywne, głównie w oparciu o metodę matryc perinatalnych według Stanislava Grofa. Przez kilkanaście lat praktykowała medytacje buddyjskie. Od kilku lat, zainspirowana tantrą egipską, świętą geometrią oraz polem Mer-Ka-Ba intensywnie zgłębia tajniki pracy z energią za pomocą tych metod.

Prowadzi wykłady i ustawienia systemowe w różnych miejscach kraju i świata. Jest inicjatorką powstania Instytutu Nelumbo True Self Inquiry.

Poznaj naszych gości:

 
 

Pełen zakres badań
Studiów Transpersonalnych
obejmuje:

Poznawanie zasad działania algorytmów rzeczywistości („interfejs” a „html”)
Rozeznanie co do różnych poziomów zapisu matryc informacyjnych (kody osobiste, rodzinne, narodu, planety, węzły karmiczne itp.)
Obserwację działania interakcji w systemach: rodzinnych, biznesowych, osobowości, zdrowia, narodu oraz globu (homeostaza, emergencja, feedback itp.)
Poznanie duchowych granic wolności (odpowiedzialność)
Etyczne aspekty pracy terapeutycznej
Własne diagnozy prowadzone przez studenta pod superwizją
Doświadczanie synchroniczności (podstawowe siły i oddziaływania: sny, liczby, intuicje, zdarzenia, słowa itp.)
Diagnozowanie osobowości na podstawie obserwacji (Enneagram, Ustawienia Hellingerowskie)
Rozpoznanie sposobów samoorganizowania się struktur
Podstawy kontaktu z intuicją i Wyższym Ja (metody wyłączania „gadacza”, słuchanie i obserwowanie znaków)
Porządki „sukcesu” i „porażki” (programowanie doświadczeń)
Jedyne w Europie studia,
na których transpersonalna teoria
połączona jest z praktyką.
 
Pełne uczestnictwo
w Holistycznych Studiach
Transpersonalnych Online

Wpłać wpisowe 2000 zł (465 €) do maja 2019, by zagwarantować sobie miejsce.

Konto do wpłat:

ZŁ:
Izabela Kopaniszyn
mBank: 11 1140 2004 0000 3402 7701 8777

Euro:
Izabela Kopaniszyn
mBank: 30 1140 2004 0000 3712 0631 9125
IBAN: PL30 1140 2004 0000 3712 0631 9125
SWIFT: BREXPLPWMBK

W tytule przelewu wpisz swoje imię i nazwisko oraz dopisek: hst-online2020
(Przykładowo: Jan Kowalski - hst-online2020)

Szczegóły kosztów Holistycznego Studium Transpersonalnego:

INWESTYCJA: Wpisowe na dwuletni kurs Holistycznego Studium Transpersonalnego (wraz z udziałem w Grupie Otwarcia) wynosi 2000 PLN (lub odpowiednik w euro), płatne do końca maja 2019 roku. Dodatkowo opłata za każdorazowy udział w zjeździe HST wynosi 465 PLN (lub odpowiednik w euro).

KOSZTY DODATKOWE: Ewentualne materiały dydaktyczne tj. książki, artykuły itp.

Wszelkie informacje dodatkowe dotyczące dojazdu i zakwaterowania doślemy niezwłocznie po wpłacie wpisowego.


For your security, all orders are processed on a secured server.

polski