Kto tworzy Instytut:Podstawowym celem osób tworzących Instytut Nelumbo i współpracujących z nim jest dbać o stały dobrostan własnego Istnienia. Nie łudzimy się co do tego, że są gdzieś jacyś „inni” – sprawcy naszej rzeczywistości. To tutaj i tylko tutaj, we mnie i w Tobie zaczyna się zmiana świata – świata, którym Jesteśmy.

Zdaniem dr Izabeli Kopaniszyn, założycielki IN: „Podstawowym czynnikiem, który sprawia, że ludzie przestają mieć problemy do rozwiązania a wybierają z lekkością tańczyć swój taniec życia jest odkrycie, że masz prawo po prostu bawić się i eksperymentować, byle odpowiedzialnie!”

Inaczej mówiąc – nie jesteśmy tu ani „za karę” ani dla zrealizowania „biologicznej konieczności”. Jesteśmy wielkimi duchowymi istotami, które mają cielesne doświadczenia tu, na Ziemi, a nie cielesnymi istotami, którym przydarzają się duchowe doświadczenia; parafrazując słynne zdanie Theilarda de Chardin.

Co Nelumbo proponuje Tobie?


Wiem, że tak zwany rozwój czasem pociąga za sobą ból i wyrzeczenia; z tym, że niektóre z nich trzeba ponieść, inne nawet warto, a inne są nie-konieczne lub totalnie zbędne. Dlatego kreujmy w naszym życiu tak wiele radości, lekkości i jedności jak to tylko możliwe!

​Wszyscy jesteśmy jak Nelumbo – to znaczy lotos, o którym każdy wie, że jest pięknym kwiatem. To widać na pierwszy rzut oka. Niektórzy wiedzą, że nelumbo, to kwiat, który rośnie na bagnie.

Bardziej wnikliwi wiedzą więcej – że Nelumbo, to kwiat powstały z ziarna, które było długo i intensywnie szlifowane... Ogromna ilość ludzi żyjących obecnie na planecie Ziemia należy do „starych dusz”, dobrze oszlifowanych ziaren, które mają odebrać jedne ze swoich ostatnich lekcji.

Bez względu na Twoje aktualne preferencje religijne, społeczne czy światopoglądowe – pomożemy Ci w orientacji co do celu Twojej, unikalnej podróży przez życie, pomożemy Ci z lekkością „odrobić” konkretne lekcje i zobaczyć najprościej czego one dotyczą. ​Po to, abyś i Ty z lekkością tańczył swój unikalny taniec.

Abyś już teraz był Mistrzem.


Instytut Nelumbo prowadzi:


dr Izabela Kopaniszyn
​Easy Grace

Założycielka Instytutu Nelumbo.

Pasjonatka nieograniczonej świadomości. Psychoterapeutka, psycholog transpersonalna, socjolog, coach holistycznego życia i zdrowia. Psychonautka i podróżniczka, pisarka i poetka. Uwielbia „znikanie” w intymnym kontakcie z przyrodą, w Wiecznym Teraz. Jest autorką książki:

„Ja czyli kto? O ego i superego jako wirusach systemu operacyjnego człowieka i o kilku skutecznych sposobach wyzwolenia się z choroby ja.”


Magdalena Draniewicz

Asystentka i uczennica dr Izabeli Kopaniszyn.

Absolwentka pedagogiki resocjalizacyjnej i ogólnej na Uniwersytecie Gdańskim. Certyfikowany coach ICC, certyfikowany trener relaksacji metody Jacobsona. Ukończyla studia podyplomowe z zakresu zarządzania ludźmi, organizacji i marketingu. Absolwentka dwuletniego „Studium Porozumienia Bez Przemocy (NVC)” w Osterberg Institut w Niemczech. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami znajdującymi się w sytuacjach kryzysowych, głównie żyjacymi na emigracji. Całym sercem i z pełnym profesjonalizmem asystuje dr Izabeli Kopaniszyn przy jej nowatorskich projektach. Kocha obserwować zmiany jakie w ludziach wywołuje jej praca.

Magdalena Draniewicz

Asystentka i uczennica dr Izabeli Kopaniszyn.

Absolwentka pedagogiki resocjalizacyjnej i ogólnej na Uniwersytecie Gdańskim. Certyfikowany coach ICC, certyfikowany trener relaksacji metody Jacobsona. Ukończyla studia podyplomowe z zakresu zarządzania ludźmi, organizacji i marketingu. Absolwentka dwuletniego „Studium Porozumienia Bez Przemocy (NVC)” w Osterberg Institut w Niemczech. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami znajdującymi się w sytuacjach kryzysowych, głównie żyjacymi na emigracji. Całym sercem i z pełnym profesjonalizmem asystuje dr Izabeli Kopaniszyn przy jej nowatorskich projektach. Kocha obserwować zmiany jakie w ludziach wywołuje jej praca.


Inspiracja


Halinka Kopaniszyn

ur. 12.06.1946, zm. 10.06.2010, mama Izabeli i Michała, Mistrzyni Huny, uczennica Serge Kahili Kinga. Z wykształcenia ekonomista. Wiele lat zajmowała się terapią Ma-uri (Lomi), którą z Nowej Zelandii do Danii przywiózł w połowie XX w. Hemi Fox.

Uczyła masażu i tańców hawajskich. Z oddaniem koiła dolegliwości fizyczne i psychiczne innych oraz zarażała energią śmiechu i lekkości. Nauczała jak angażując się całym sercem w wykonywaną praktykę, nie roztrwaniać swojej cennej energii.

Odeszła między czwartą a piątą rano 10-go czerwca, po intensywnym procesie, związanym z glejakiem mózgu. Pogrzeb prochów Halinki odbył się w pięknym, słonecznym dniu jej urodzin, w miejscu jej urodzenia. Prochy zostały rozsypane na szczycie góry, w Beskidach, w bliskiej jej sercu Kamesznicy.

​Halinki przekaz i dziedzictwo są nieustającą inspiracją i prowadzeniem, którymi kieruje się w swojej pracy Izabela.

polski