Pomoc psychoterapeutyczna i psychonautyka

Uwaga! Psychoterapia transpersonalna może być zagrażającą Twojemu poczuciu tożsamości i bezpieczeństwa metodą rozwoju.

Potencjalnie prowadzi do takich skutków ubocznych jak: pozbawienie tożsamości ofiary, samouleczenie chronicznych a nawet "nieuleczalnych" chorób, dużo wolnego czasu do zagospodarowania, zmiana nawyków związanych z nałogami, spaniem i jedzeniem, znacząca poprawa relacji z najbliższymi, zmniejszenie potrzeby kontaktów towarzyskich, wzrost potencji seksualnej i poczucia humoru.


Psychoterapia jest dobrą metodą pracy, jeżeli jesteś gotów/gotowa, by uczciwie i "po zapoznaniu się z treścią (powyższej) ulotki":

 • poznać jakie znaczenie miał/ma Twój kryzys osobisty, małżeński lub partnerski
 • poznać lepiej siebie i swój życiowy cel
 • nauczyć się relaksować na życzenie
 • nauczyć się zawsze zaznawać wewnętrznej ciszy
 • żyć bez ograniczeń we wszelkiej obfitości
 • powiedzieć "stop" powtarzającym się trudnym sytuacjom
 • zrozumieć swoje sny/ śnić świadomie

Psychoterapia ma również zastosowanie jeżeli obserwujesz, że masz kłopoty:

 • z podejmowaniem decyzji
 • z partnerem
 • w kontaktach z ludźmi
 • z koncentracją
 • ze stresem
 • z jedzeniem
 • z uzależnieniami
 • inne?... lista ta potencjalnie nie ma końca, tak bardzo my, ludzie jesteśmy kreatywni...

... i postanawiasz, że jesteś gotów/wa oddać korzyści płynące z posiadania tych problemów oraz dojrzałeś/as do tego, aby w Twoim życiu pojawiło się więcej satysfakcji, radości, prawdy i mocy..., jeżeli ponadto pragniesz wziąć za to wszystko odpowiedzialność - wówczas prawdopodobnie możemy Ci pomóc.

Istnieje możliwość odbycia jednej, diagnostycznej sesji przez Skype.

Także w języku angielskim.

Każdemu, kto umawia się na sesję indywidualną lub grupową polecamy przeczytanie zakładki: "Jak przebiega sesja i czego się po niej spodziewać?" u dołu tej strony.


JAK PRZEBIEGA SESJA
I CZEGO SIĘ PO NIEJ SPODZIEWAĆ?

Każda sesja terapeutyczna jest niepowtarzalna. Istnieją jednak pewne reguły dotyczące jej struktury oraz przebiegu. Najważniejsza różnica między sesją terapeutyczną a kawiarnianą rozmową polega na tym, że sesja nie jest wymianą "głasków", nie chodzi w niej o to, aby każdy poczuł się dobrze i odszedł, niezmieniony, w swoją stronę.

Celem sesji jest spojrzenie na uwikłania i problemy z takiej perspektywy, która pozwala zobaczyć ich sens i cel, któremu one służą.

Celem sesji jest także uzyskanie dostępu do dwóch, często zaniedbywanych przez użytkowników psychiki instancji: wewnętrznego dziecka oraz Wyższego Ja.

To psychika jest tym obszarem, który sprawia, że cierpisz, zatem psychika interesuje nas najmniej. Zajmujemy się nią tylko w tym zakresie, aby narysować jej mapę i określić zdrowy zakres jej kompetencji, zaś resztę pragniemy oddać prowadzeniu Wyższego Ja, Twojego Anioła, Twojej Jaźni.

Zajmujemy się zatem obszarem personalnym tylko po to, by możliwie najpełniej wkroczyć w obszar transpersonalny. Rolą terapeuty jest pomóc Ci znaleźć ten obszar i mu zaufać. Potem już nie potrzebujesz terapii, ponieważ 1. posiadasz narzędzia, 2. przestajesz wierzyć w myśli oraz 3. widzisz, że Rzeczywistość jest Twoim przyjacielem.


12 zasad sesji terapeutycznej

1. Sesja jest całkowicie Twoim czasem, czasem który Ty dajesz sobie i który ja daję Tobie, czasem dla Ciebie ze wszystkim co mam i co wiem. Cokolwiek się w tym czasie dzieje - jest to o Tobie.

2. W czasie sesji zmierzamy wspólnie wgłąb Twojego umysłu, aby zobaczyć możliwie duży zakres tego, co przez Ciebie nie widziane, gdyż to właśnie oznacza rozwój.

3. Nie interesuje mnie Twoja „historia”. Słuchając historii jaką masz w głowie razem wchodzimy w świat iluzji (przekonań i koncepcji), który Cię do mnie przyprowadził.

4. Nie interesuje mnie bycie Twoim Rodzicem. Odmówię zatem odgrywania ról pasujących do Twoich doświadczeń z dzieciństwa. Ten schemat powtarzasz także w relacjach z innymi: szefem (-ami), partnerem (-rami) i nigdy nie doprowadził on do pożądanych rozwiązań, prawda?

5. Będę Ci mówić prawdę o Tobie, niezależnie od tego czy ma ona być przyjemna czy nie, zastępując Twojego wewnętrznego Obserwatora do czasu, aż sam(a) go sobie wypracujesz i mu zaufasz.

6. Będę Ci pokazywać i zalecać praktyczne ćwiczenia, które działają z gwarancją dożywotności, jeśli są systematycznie stosowane.

7. Będę we wszelki możliwy sposób szukać wraz z Tobą połączeń i współzależności, gdyż to iluzja oddzielenia jest tym, co sprawia, że cierpisz.

8. Będę kwestionować Twoje myśli, gdyż tylko wtedy, kiedy Ty sam(a) je zakwestionujesz – możesz liczyć na pojawienie się wolnej przestrzeni dla intuicji i wglądów.

9. Będę odmawiać wchodzenia w jakąkolwiek grę, gdyż wynik gry (zwycięzca-przegrany) jest zaprzeczeniem relacji terapeutycznej i relacji miłości. Jeśli wejdę po Ciebie do Twojej gry - to tylko po to, by w jej wnętrzu ją unieważnić.

10. Nie neguj, kiedy zalecam Ci daną praktykę, albo stawiam daną tezę (zwaną w medycynie „diagnozą”). To prowadzi Twój umysł-ego głównie do znajdowania argumentów „przeciw” realnej zmianie. Masz zawsze dwa wyjścia – nie zastosować praktyki i zbojkotować zmianę bez narażania siebie i mnie na męczące dyskusje, albo zastosować – i sprawdzić czy ćwiczenie działa.

11. Będę obnażać na wszelkie możliwe sposoby Twoją iluzję „bycia ofiarą”, gdyż to ona jest Twoim największym wrogiem.

12. Będę Cię kochać jak siebie samą, aż Ty też, naprawdę pokochasz Siebie.

polski