Zarezerwuj sesję
indywidualną na Skype

Na indywidualnej sesji Skype z dr Izabelą Kopaniszyn możesz przyjrzeć się trapiącym Cię problemom oraz znaleźć odpowiedzi na ważne pytania. W warunkach poufności i zaufania do twojego potencjału zobaczysz wzorce własnych przekonań i relacji. Polecamy uważne przygotowanie się do sesji. Uwaga: nie pracujemy na podstawie pisanych wcześniej e-maili. Sesja pary w tej samej cenie.

Informacje

Sesja Skype: 80 € (350 zł) - sesja trwa 1 godzinę.polski