Terapia uzależnień

Oferujemy wszechstronną pomoc terapeutyczną w zakresie wszelkich uzależnień, opartą głównie o metodę Restartingu®. Przebieg terapii w przypadku osób uzależnionych nie może być tak intensywny, jak w pracy z osobami zdrowymi.

Jednak...wszystko jest możliwe…

Pod warunkiem, że zaufasz sobie na tyle, by nie spisać siebie na straty. Pod warunkiem, że przestaniesz się oszukiwać - Twoja obecna droga jest równią pochyłą ku śmierci. Owszem, wszyscy po niej zmierzamy, ale raźniej przebiega ta podróż z Życiem pod rękę.

Dlatego konieczne jest rozłożenie działań uwalniających z nałogu i jego przyczyn na 5 etapów:

1. Zapraszamy na skypowe spotkanie diagnostyczne, na którym ustalamy też cele i dalszy przebieg terapii. Najlepiej, jeśli na takim spotkaniu obecny jest ktoś z osób bliskich (partner, rodzic).
2. Odbywa się ustawienie systemowe metodą Berta Hellingera, które ujawnia rodzinne uwikłania osoby uzależnionej.
3. Pracujemy nad osobistą relacją z nałogiem. Traktujemy go jak ważną i bliską choć trudną osobę w życiu, zmierzamy do pożegnania go z szacunkiem.
4. Pracujemy nad stworzeniem nowych szlaków neuronalnych i idących za tym nowych zachowań, zastępujących automatyczne uzależnieniowe wzorce w grupie Restartingowej®.
5. Pracujemy nad wprowadzeniem w życie nowych relacji z otoczeniem i stworzeniem nowego obrazu "ja". Bardzo mocno wskazany jest ponownie udział osób bliskich.

Uzależnienie jest nie tylko TWOIM (JEJ/JEGO) problemem. To ważne informacje dla całego systemu (całej rodziny).

TO NIE TY (ON/ONA) JEST(EŚ) „PROBLEMEM”.

Inwestycja w całą terapię - 1000 Euro.

polski