USTAWIENIA METODĄ BERTA HELLINGERA

Żyjemy w czasie wielkich przemian. Coraz więcej ludzi wybiera przyjęcie większej miłości i światła do swojego życia. Jednakże często odczuwamy na swoich plecach "oddech przodków", powielając ich losy,podcinając sobie skrzydła ze względu na lojalność, biorąc na siebie ich choroby...

Trudno znaleźć metodę, która szybciej i bardziej skutecznie pomaga w uwolnieniu od tych cieni oraz przyjęciu życia w pełni dla siebie, niż praca z matrycami morfogenetycznymi, zwana też ustawieniami lub konstelacjami. ​

W mojej autorskiej wersji pracujemy w kierunku zidentyfikowania "energetycznych korków" i odblokowania przepływu energii miłości. Wówczas widać, jak pole samo się ustawia. Wszyscy reprezentanci dosłownie dążą do centrum. Dlatego te ustawienia nazywam mandalami systemowymi.

Ustawienia lub konstelacje to spopularyzowana przez Berta Hellingera metoda pracy nad relacjami z ważnymi osobami, obejmująca szczególnie relacje międzypokoleniowe w rodzinie. Ustawia się jednak także relacje między podosobowościami, ideami, plany biznesowe i inne zdarzenia, z których każde mieści się w jakiejś sieci pola energoinformacyjnego.

Bert Hellinger

Nauczyciel Easy Grace, zainspirowany kulturą Zulusów, zaczął praktykować konstelacje rodzinne jako metodę terapeutyczną, korzystając z wiedzy znanej wielu kulturom tzw. pierwotnym od tysięcy lat i wykorzystywanej przez szamanów. Także współcześnie dla wykonania dobrej pracy ustawieniowej wymagana jest swego rodzaju szamańska zdolność do wejścia w rodzaj transu, poddanie się wizji, która wykracza poza racjonale spekulatywne widzenie rzeczywistości. Zdolności takie potencjalnie mamy wszyscy, o czym przekonują się szybko reprezentanci, kiedy tylko stają do pracy w polu.


Najbliższe Ustawienia

Jeśli chcesz wziąć udział w Ustawieniach jako osoba ustawiana lub reprezentant - zarezerwuj miejsce na najbliższe wydarzenie.


Galeria zdjęć
z Ustawień


Ustawienia Indywidualne

Praca ustawieniowa pozwala dotrzeć do ukrytych uwikłań losu danej osoby i jej rodziny, a następnie przerwać łańcuch bezwiednie powtarzanych schematów, konfliktów wewnętrznych, przejętego od poprzednich pokoleń poczucia winy, nieświadomie przyjmowanej odpowiedzialności za czyny przodków, powielania ich zachowań i losów.

Ustawienia wkraczają w duchowe, ponad-psychologiczne obszary bytu i pokazują energetyczne, podświadome (lub nadświadome) powiązania pomiędzy ludźmi, przedsięwzięciami, ideami, czy koncepcjami biznesowymi.

Prosimy o przeczytanie FAQ (pytań) znajdujących się na końcu tej strony!

Polecamy także informacje ogólne w zakładce Psychoterapia.

Ustawienia dla biznesu


Często zadawanie pytania

1Chciałbym wziąć udział w ustawieniach – czy potrzebna jest mi jakaś wiedza zanim to zrobię? Czy mogę brać udział w ustawieniach bez przygotowania?

Przed ustawieniami prowadząca je, dr Izabela Kopaniszyn (Easy Grace) zawsze podaje niezbędne informacje o tym co się będzie działo, jak będzie przebiegać praca i jaka jest rola reprezentantów. Nie trzeba być wcześniej przygotowanym.

Ustawienia to praca niekonceptualna. Jednak - w odróżnieniu od np. hipnozy - nie wymaga od poddającego się jej żadnych specjalnych predyspozycji do podążania za sugestią, ani – w odróżnieniu od np. uzdrawiającej sesji z Ayahuascą – nie wymaga też specjalnego przygotowania. Nie potrzeba nawet teoretycznej wiedzy. Wystarczy otwartość. Wystarczy wejść w proces i zająć pozycję świadka dotyczących nas zdarzeń.

Na koniec obserwatorzy, reprezentanci oraz sam zainteresowany (ustawiany) zawsze otrzymują zwięzłe informacje o tym co było w danym ustawieniu najważniejsze i który obraz jest ostatecznie uzdrawiający. Ostatecznie wystarczy tylko tą "scenę", to doświadczenie odtwarzać potem w swoim sercu bez oceniania, a wówczas bardzo szybko odczuwa się zmiany na wewnętrznym poziomie. Zmiany zewnętrzne następują nawet niezależnie od wewnętrznej pracy, gdyż w polu rodziny/osoby/biznesu itp. dokonuje się zapis, który działa na całość systemu.

Jeżeli natomiast komuś bardzo zależy na pogłębionej analizie losów rodziny, polecamy wcześniejsze zrobienie wykresu metodą Recall Healing, która wprawdzie ustawień nie zastępuje, ale może je bardzo dobrze uzupełniać w zakresie rozumienia ukrytych powiązań. Jednak samo rozumienie nie zmienia ludzkiego życia, zmienia je – jak wiadomo – dopiero przeżycie, żywe doświadczenie.

2Chcę poznać w kilku zdaniach co dają te ustawienia?

Ustawienia przede wszystkim dają wgląd w takie rodzaje relacji i powiązań z osobami (podosobowościami lub innymi elementami) danego systemu, których istnienia często nie jesteśmy świadomi. Dlaczego? Ponieważ mamy w głowie przekonania i koncepcje, które – jak chmury na niebie – przesłaniają nam to, co jest.

W pracy z polem wiedzącym dociera się do zapisów w sieciach energoinformacyjnych (inaczej powiedzieć można - w „kronikach Akashy”), gdzie zamieszczone są wszystkie fakty, jakie miały i mają miejsce w odniesieniu do danej osoby lub zdarzenia. Etyka pracy terapeuty wymaga jednak, aby ujawniać tylko te treści, które pole zechce na dany czas w pełni ujawnić. Dzięki temu osoba nie jest wystawiana na „próbę ponad siły” a tajemnica pozostaje tajemnicą.

Podstawowe korzyści z ustawienia to:
- pogodzenie się z faktami z przeszłości rodziny
- uznanie istnienia wyższych porządków
- ulga dzięki doświadczeniu prawdziwych powiązań, przynależności i zależności
- ponowne połączenie z osobami (podosobowościami) wykluczonymi/zapomnianymi
- zmiana nawyków powielających niepotrzebne cierpienie
- zmiana zapisu w polu prowadząca do zmian relacji między osobami
- zmiana zachowań u członków rodziny, którzy nie brali udziału w ustawieniu
- rozpoznanie intencji i kierunków działania partnerów biznesu
- rozpoznanie ukrytych potencjałów własnej osobowości i jej lepsza integracja

Na tej samej zasadzie co informacje, wybiera się reprezentantów: pozwalając ich wskazać polu. Dzięki temu także reprezentanci odnoszą ogromne korzyści z udziału w grupie, ponieważ podobieństwo reprezentantów i reprezentowanych nigdy nie jest przypadkowe.

3Czy ustawienia mogą być niebezpieczne?

Ustawienia to silnie działająca (i dlatego skuteczna) metoda. Jeżeli terapeuta stosuje zasadę poszanowania wyższego porządku, to zdaje sobie sprawę z tego, że jego praca to służba. Sam zatem poddaje się w życiu i w prowadzeniu ustawień wyższemu porządkowi i jest przezeń prowadzony. Taka i tylko taka postawa oraz odwaga patrzenia przez serce, a nie przez koncepcje czy konwencje gwarantuje etykę pracy terapeuty. Osoba ustawiana zwykle też w tych okolicznościach "przyjmuje" ustawienie, gdyż widzi, że za słowami, które niekoniecznie są „miłe” i często obnażają jej „cień” stoi miłość, może więc bezpiecznie im zaufać. Udział w takim ustawieniu rodzi zaufanie do siebie i do własnych wyborów.

Natomiast jeżeli ustawiający pozostaje skupiony na sobie i kieruje się raczej „pomysłem” na ustawienia w ogóle (lub swoje ustawienie), niż żywym doświadczeniem, wówczas ustawienie może okazać się kolejnym pakietem mniej lub bardziej przykrych w konsekwencjach koncepcji i założeń, które nie przynoszą oczekiwanej ulgi i harmonii w życiu codziennym. Więcej na ten temat można przeczytać w zakładce: „Czytelnia” w artykule „Mandale systemowe” i innych zamieszczonych tam tekstach.

4Jaki musi u mnie wystąpić "objaw" żebym wiedział, że ustawienia są mi potrzebne?

Ustawienia są potrzebne kiedy czujemy, że jesteśmy zainteresowani zmianą w jakimś obszarze życia, kiedy czujemy się "nie na swoim miejscu" lub kiedy podejrzewamy, że czegoś z obecnej perspektywy możemy nie dostrzegać, a to coś/często ktoś "domaga się" zobaczenia.

Poza tym ustawienia, jako pewne nadrzędne pole wiedzące, „żyją własnym życiem”. Już sam fakt, że ktoś na nie trafił lub, że mu o nich powiedziano stanowi ważną wskazówkę.

Nierzadko też największe korzyści z ustawień odnoszą ci, którzy najsilniej się przed nimi bronili, długo szukając „powodów” dla których „nie mogą”, albo „nie powinni” ich robić jeszcze teraz… Oznacza to, że po prostu boją się antycypowanej zmiany i wiedzą, że potem już nie będzie można nie wziąć odpowiedzialności za to, co się już wie. Wszyscy znamy to uczucie lekkości w obwinianiu innych za naszą sytuację dopóki nie zobaczymy i nie zrozumiemy co tak naprawdę się dzieje… Odpowiedzialność to cena za wolność i zysk z wolności.

5Byłem już u różnych terapeutów i uzdrowicieli i nie potrafili ze mną nic zrobić. Mam za sobą kilka takich "eksperymentów" i moje pytanie brzmi : Czy dajecie Państwo jakąś "gwarancję" zmian czy efektów po ustawieniach - ponieważ nie chcę kolejny raz tracić pieniędzy na coś z czego nic a nic nie wyniosę - bo jestem tak wyjątkowy :)

Gwarancja efektów? Cóż, oto pytanie prawdziwego empiryka. Na pewno nie od terapeuty zależy to, czy ustawiana osoba pozwoli sobie na pełne uznanie i przyjęcie tego, co zobaczyła. Wolna wola pozwala bowiem ludzkości od zarania dziejów zaprzeczać nawet najbardziej oczywistym faktom. Jednak można zagwarantować odczuwalne i dynamiczne zmiany w ustawianym obszarze/ w polu.

Dlaczego? W ustawieniach szczególnie wyraźnie daje się obserwować jak działa słynna (nie tylko w fizyce kwantowej) zasada Heisenberga, zgodnie z którą sam akt obserwacji zmienia obserwowane zjawisko. Natomiast to, czy osoba odbierze swoje obserwacje jako neutralne, negatywne czy pozytywne zależy już tylko i wyłącznie od tej osoby. Czasami czyjaś dusza potrzebuje jeszcze zmagań i walki, zanim podda się temu, co większe od niej. Bywa więc i tak, że ustawienie przyspiesza i tak nieuchronny proces jakiegoś rozpadu, zakończenia, które może być na pewnym etapie bolesne. Ale zawsze wiąże się z realizacją ważnych dla tej osoby celów jej istnienia i ostatecznie daje wyzwalające rezultaty.

6Ile to trwa godzin, dni?

Sesja ustawień zwykle trwa cały dzień, z przerwami (w tym jedną obiadową ok. godziny 14-stej). Cały warsztat zajmuje ok. 8 godzin. Ustawienie jednej osoby to około godzina ziemskiego czasu. Trzeba jednak zaznaczyć, że w tym trybie upływa on inaczej, subiektywne odczucia mogą zatem się różnić od tego, co wskazuje zegar.

7Czy jest również możliwość "nauki ustawień" tak aby można było np. samemu zrobić to w rodzinie? Czy takie szkolenia też Państwo prowadzicie? Nie ukrywam, że jeśli to zapoczątkuje zmiany w moim życiu to chciałbym też w miarę możliwości nauczyć się prowadzenia ustawień dla znajomych czy rodziny.

Mamy w planie zorganizowanie rocznego szkolenia w ramach Instytutu Nelumbo od przyszłego 2015 roku, dla osób spełniających określone wymagania/ predyspozycje do tej pracy. Informacje na ten temat będą na bieżąco publikowane na stronie Nelumbo oraz wysyłane newsletterem.

8Czy jest możliwe, że opowiadając komuś o ustawieniach, w których uczestniczyłem jako osoba ustawiana lub obserwator/reprezentant wpłynę negatywnie na jego samopoczucie lub stan energetyczny? Czy mogę komuś tym "zaszkodzić" ?

U ludzi pod wpływem rozmowy o ustawieniach uruchamiają się generalnie dwa procesy: albo silne zaprzeczenie, że to w ogóle jest możliwe (wtedy działa tak silny opór, że osoba raczej nic nie poczuje) albo silne podłączenie do opowiadanej historii i połączenie z własnym polem, jeśli jest tam coś "o nich" (a zwykle jest, skoro słyszą opowieść, nie ma bowiem przypadków). Otwiera się w takim przypadku puszka pandory pełna zapisów z własnego pola i nie ma to nic wspólnego z "robieniem krzywdy" czy "odsysaniem energetycznym". To opór tej osoby przed zobaczeniem czegoś o niej samej (w sytuacji, gdy już i tak coś poczuła) powoduje ewentualne "energetyczne straty". Nie robi tego ten, kto o ustawieniu opowiadał. Opowiadający jest wolny od winy, niech zaufa swojej intuicji, że jeśli komuś opowiada o ustawieniach, to znaczy, że ten słuchacz miał o tym usłyszeć. Proszę oczywiście zachować ostrożność i odpowiedzialność w kontaktach z osobami wrogo nastawionymi. Warto też zapytać siebie: "jaką mam motywację, że teraz o tym opowiadam?". Jeśli motywacja jest czysta - skutki także będą pozytywne.

polski